Psychologenpraktijk Zijlweg
Foto / Psychologenpraktijk Zijlweg

Home

Welkom op de site van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, voor kinderen & volwassenen. Zoekt u een ervaren, vakkundige psycholoog bij u in de buurt? Zonder wachttijden en met een persoonlijke aanpak?

Onze praktijk biedt al zo’n 30 jaar psychologische zorg dichtbij de cliënt in de wijk. Wij zijn vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak en bieden Generalistische Basis GGZ. Psychologische zorg is onderverdeeld in Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ. Onze praktijk biedt alleen Generalistische basis GGZ. Met een verwijzing van uw huisarts voor Specialistische GGZ kunt u bij ons niet terecht.

Wachttijden:
Binnen twee weken vanaf uw eerste contact met onze praktijk krijgt u een intakegesprek (aanmeldwachttijd maximaal twee weken) en de behandeling loopt vanaf deze intake zonder wachttijd door (behandelingswachttijd n.v.t.). De wachttijd is op dit moment voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. 
Indien u voorkeur heeft voor een behandelaar kan het voorkomen dat de wachttijd iets langer is. Deze informatie vindt u onder psychologen -> meer informatie.

Mocht u de wachttijd te lang vinden, kunt u altijd contact opnemen met ons, wellicht is er een snellere mogelijkheid bij een collega binnen onze coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland (www.psyzorghk.nl). U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de treeknormen genoemd). 
Bijgewerkt per 5 juni 2018

Locaties: 
Haarlem en Beverwijk.

Onze praktijk maakt onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over Psyzorg HK, zie ook: www.psyzorghk.nl. 

Kosten:
De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2018 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van € 385,- is voldaan. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u op verzoek dit bedrag ook in termijnen voldoen. Zie voor meer informatie over de kosten en vergoeding het kopje Kosten.

Kind & ontwikkeling voor 4 tot 18 jaar
Kinderen en jongvolwassenen communiceren op eigen wijze en op het moment dat zij er klaar voor zijn. Door groei en ontwikkeling veranderen kinderen voortdurend en als ouders moet je daar telkens op inspelen. Wanneer kinderen op één of andere wijze laten weten dat ze niet lekker functioneren, ergens hinder van ondervinden, ongemotiveerd of humeurig zijn of ander gedrag vertonen, is het van belang hier op een adequate wijze op te reageren en niet te lang te wachten. Betrokkenheid van een Kinder- en Jeugdpsycholoog in een vroeg stadium kan het verschil maken tussen wel of niet blijven zitten, wel of niet agressief worden, wel of niet geïsoleerd raken. Tijdig adviseren, ingrijpen of begeleiden kan de kans op escalatie van problemen op latere leeftijd verkleinen. Hiermee kun je veel problemen voorkomen en de verdere ontwikkeling van het kind bijsturen en stimuleren. 
Centraal staat de positieve werkwijze, waarin de aandacht wordt gericht op de mogelijkheden en de sterke kanten van het kind om de huidige situatie te veranderen en te verbeteren. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt, wat hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor de gewenste verandering zal vergroten. 

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?
• Ontwikkelingsproblemen als zindelijkheid, slaapproblemen, eetproblemen.
• Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD).
• Autismespectrumstoornissen (ASS).
• Intelligentieproblemen als hoogbegaafdheid, leerproblemen.
• Sociaal-emotionele problemen, als zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, pesten, gedrag of communicatieproblemen of contact maken.
• Lichamelijk onverklaarbare klachten.
• Verwerkingsproblemen na een verlies of scheiding.
• Problemen in het functioneren in het gezin, in de opvoeding.
• Problemen in het functioneren op school, zoals studiekeuze en schoolprestaties.
De kosten voor de behandeling van jeugd tot 18 jaar bij de psycholoog worden in 2018 vergoed door de
gemeente. Er is geen sprake van een eigen risico. 

Volwassenen vanaf 18 jaar
In de Generalistische Basis GGZ kunnen er tussen de één en elf gesprekken plaatsvinden. Bij de groep ‘chronisch’ is verlenging mogelijk: dit is stabiele problematiek bij mensen die met enige
vorm van regelmatige hulp of ondersteuning in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en sociale contacten te onderhouden. Niet iedere verzekeraar vergoedt het pakket chronisch.

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?
• Depressieve klachten.
• Angsten en onzekerheid, paniekaanvallen.
• Eetproblemen.
• Problemen met assertiviteit, problemen op het gebied van zelfbeeld, problemen in het omgaan met ziekte en beperkingen.
• Overspannenheid en burn-out. 
• Dwangklachten.
• Seksuele problemen. 
• Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
• Problemen met trauma- en rouwverwerking.
• Relatie- en gezinsproblemen. 

Onze praktijk bestaat inmiddels zo’n 30 jaar. We hebben in deze periode veel ontwikkelingen in de GGZ de revue zien passeren. Onze beste ervaringen hebben we in de kortdurende zorg door nauw aan te sluiten bij de vraag van onze cliënten. Niet de klacht maar de kracht van mensen staat bij ons centraal. Dat is altijd door verwijzers en cliënten zeer gewaardeerd. In de afgelopen vier jaar zien we dat de overheid, en in het verlengde hiervan de verzekeraars, de klacht weer centraal hebben gezet. Er moet sprake zijn van een stoornis om psychologische zorg vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar, per 1 oktober 2016 moeten we, verplicht, door elke cliënt bij de start en na afloop van een behandeling, een klachtenlijst laten invullen.
Waarom eigenlijk? Om de kwaliteit te toetsen van behandelaars? Om aan cliënten aan te tonen dat hun klachten verminderd zijn? Wat wordt er met die berg aan informatie eigenlijk straks gedaan? Want alles wordt ook nog anoniem verzameld.
Wij stellen ons nog steeds op het punt dat de focus eenzijdig op klachten te leggen geen holistische visie is op de mensen in onze spreekkamer. Klachtreductie is iets anders dan problemen oplossen voor een zo goed mogelijk leven. Daarom is onze praktijk altijd rond de cliënt georganiseerd, dichtbij in de wijk, zonder overbodige bureaucratie.
 
De Universiteit van Maastricht doet steeds meer onderzoek naar Nieuwe wegen in de GGZ. Voor ons zijn ze niet nieuw, maar we steunen deze ideeën wel van harte!!
Bekijkt U eens de visie van Jim van Os over deze nieuwe GGZ.
https://www.youtube.com/watch?v=7XKcovp93No


Volg ons op Twitter Google+ Facebook | Wij zijn lid van beroepsverenigingen Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en het Nederlands Instituut van Psychologen | Wij zijn aangesloten bij PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland