Psychologenpraktijk Zijlweg
Foto / Psychologenpraktijk Zijlweg

Voorlichting

E-Health

Een belangrijk onderdeel van onze hulp is het vergroten van inzicht en informatie bij cliënten in hun klachten. Steeds vaker zoeken cliënten informatie op via internet. Hier is helaas niet alleen goede informatie te vinden.

Wij willen dat onze cliënten de goede informatie tot zich nemen. Daarom bieden we bij een deel van onze cliënten blended care aan. Dit is een mix van gesprekken aangevuld met persoonlijke digitale programma’s, waarbij we als behandelaar meekijken. Wij maken hiervoor gebruik van het programma van Therapieland.


Op deze pagina treft u meer aanvullende informatie aan van algemene aard.

Ziektes

Over de meest voorkomende klachten en ziektebeelden kunt u meer lezen in de GGZ folders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: www.nvvp.net

Meer algemene informatie over ziektes kunt u vinden op www.thuisarts.nl

Migranten

Andere vertalingen van informatie die tot steun kan zijn:

www.slachtofferhulp.nl - voor folders over slachtofferopvang in Nederland

www.pharos.nl - voor folders over ziektebeelden

www.mammarosa.nl - informatie over borstkanker voor allochtone vrouwen

Relatieproblemen

Download de bijlage:
» communicatieregels.pdf

EMDR

Algemeen: www.EMDR.nl


Jeugd (filmpjes met uitleg EMDR):

https://www.youtube.com/watch?v=N9zLRIWHaT4

https://www.youtube.com/watch?v=1wrKTh1YxvA

https://www.youtube.com/watch?v=3cSDtzfUe5M


Download de bijlage:
» uitleg-emdr-turks.pdf

Download de bijlage:
» uitleg-emdr-arabisch.pdf

Vermoeidheid / Overspanningsklachten / burn-out

De multidisciplinaire richtlijn overspanning – burnout:

www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf


Artikelen:

• Taris, T., Houtman, I. & Schaufeli, W., (2013). Burnout stand van zaken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Boom Lemma (29) 3

Download de bijlage:
» taris_-houtman-_-schaufeli-burnout-stand-van-zaken.pdf

• Schaufeli, W., &Taris, T., (2013) Job Demands Model, Gedrag & Organisatie (26) 2

Download de bijlage:
» schaufeli-_-taris-job-demands-resources-model.pdf

• Klinkert, R., (2008) Re-integratie ervaringen na overspanning of burnout. Masterthesis Sociale Vraagstukken. Universiteit Utrecht.

Download de bijlage:
» klinkert_-re-integratie-ervaringen-na-overspanning-of-burnout.pdf

• Blonk, R., (2015) Re-integratie die wel werkt. S&D Jaargang 72 Nummer 1 Februari

Download de bijlage:
» blonk-re-integratie-die-wel-werkt.pdf

Mindfulness

De toepassing van mindfulness blijkt medicatie bij depressie goed te kunnen vervangen zo blijkt uit onderzoek. Ook bij angstklachten werkt deze vorm van meditatie zeer goed.


Via e-health kan de psycholoog u een persoonlijk programma toesturen passend bij uw behandeling.


Er zijn inmiddels veel aardige Apps met Mindfullness oefeningen (gratis) te downloaden.

Tips van ons:

 • http://centrummindfulness.nl/downloads (inleiding + oefenfilmpje per thema)
 • De mindfulness coach van VGZ
 • Slaapklachten

  1. Lekker slapen, overzichtsartikel uit Elsevier

  Download de bijlage:
  » slapeloosheid.pdf

  Werkgebonden problematiek

  Algemene informatie:

  Arbeid & Gezondheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychologie_van_arbeid_en_gezondheid

  Arbeids & Organisatie psychologie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeids-_en_organisatiepsychologie


  www.stecr.nl

  De stichting Stecr ontwikkelt samen met professionals richtlijnen voor re-integratie. Hierin is informatie te vinden het handelen van bedrijfsarts, huisarts en psycholoog bij onder meer: stress en overspanningsklachten, lage rugpijn, arbeidsconflicten of somatisering.

  Seksuele problemen

  Adressen van seksuologen en informatie: www.nvvs.info

  Kanker

  Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Eén op de drie Nederlanders zal het krijgen. De websites van KWF kankerbestrijding en AVL www.avl.nl/kankersoorten/ geven uitleg over wat kanker precies voor een ziekte is met meer informatie over de diverse soorten kanker en bijbehorende behandelingen. Deze informatie wordt ondersteund met video en brochures.

  Daarnaast heeft het KWF Kankerfonds een aantal thema brochures ontwikkeld voor begeleiding van patiënten en hun naasten. Via hun website kun je de brochures bekijken:

  • Ouderen en kanker

  • Fabels en feiten over borstkanker

  • In gesprek met je arts

  • Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen

  • Kanker.. als je weet dat je niet meer beter wordt

  • Kanker...als de dood dichtbij is

  • Vermoeidheid na kanker

  • Als kanker meer is dan je aankunt

  • Kanker en seksualiteit

  • Verder leven met kanker

  Hartklachten

  Bijna 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte.

  De website van de Hartstichting www.hartstichting.nl geeft uitleg over de verschillende soorten hart- en vaatziekten. De Hartstichting ontwikkelt voorlichtingsfolders over gezond leven zoals stoppen met roken, meer bewegen en gezonde voeding. Op de site van de hartstichting treft u ook informatie aan over risico's, het herkennen van klachten, feiten en cijfers.  Volg ons op Twitter Google+ Facebook | Wij zijn lid van beroepsverenigingen Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en het Nederlands Instituut van Psychologen | Wij zijn aangesloten bij PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland